OTM Pratteln 2024

Einige Bilder vom Oldtimermarkt in Pratteln.


OTM Pratteln